Sidor

måndag 2 april 2012

Fältet IKT!

Vad innebär ett sociokulturellt lärande?
Ett sociokulturellt lärarande innebär ett lärande som sker i samspel mellan elev/elev samt elev/pedagog. Genom samspelet erhåller elever/pedagoger ny kunskap och nya förutsättningar till att förbättra tidigare förmågor.

Hur kan vi skapa undervisning/utbildning som bidrar till motivation och
förståelse? Hur kan IKT vara ett stöd i den undervisningen?
Rent traditionellt sätt har vi alltid haft ett ”schema” för vår undervisning och vår inlärning i skolan, vilket gjort skolan enkel riktad och tråkig för många elever. Det mest förekommande adjektivt som används för att förklara skolan, bland högstadiets elever, är tråkigt. IT-verktygen som vi idag har tillgängliga har potential att agera som drivkraft för omotiverade elever. Att implementera datorn i lärandet är något som gynnat många elever, med tanke på att dem via nätet kan hitta material som passar just dem.

Utifrån egna erfarenheter har jag fått intrycket att motivationen ökar bland eleverna genom dator användning. Detta är något som tydliggjordes via elevernas ändrade attityd och kroppsspråk. Det krävs inte mycket att motivera en elev, men det krävs mycket att motivera en lärare till att våga ändra på sin metodik att undervisa. I slutändan ligger motivationsfaktorn inlåst bland lärarens oförmåga att våga ändra på sig.


2. Här följer forskning samt några bloggar och webbsidor som handlar om
hur IKT och media kan användas i utbildningssammanhang. Försök bilda
dig en uppfattning om hur andra arbetar med IKT och media, vilka verktyg
eller program som används.

Kreativa lärare kommer på kreativa sätt att använda datorn. Och tur hade jag som hamnade med en på min VFU, på skolan jag var på försökte min handledare använda datorn så mycket som möjligt. Eleverna fick t.ex. använda datorn för att spela in korta redovisningar om olika ämnen, använda en skolblogg för att blogga och mycket mer. Elevernas reaktioner till detta var positiva och resultaten blev hur grymma som helst, vilket blev ett PLUS på kanten. Program såsom Photostory, Blogger, Pixlr (för fotoredegering), Word och PowerPoint användes även dem för att förbättra elevernas datavanor.

Ciao, ragazzi e ragazze!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar